Aktuality

Nové fotky

Sokolská akademie

POZOR!

V pondělí 16.května zkouška ODPADÁ Generálka ve čtvrtek 19.května v 19 hod.

Velikonoční tajenka

Zkoušky sboru
Zpíváte rádi?
Nezpívejte sami, připojte se k nám
a staňte se naším členem .
Přihlásit se můžete na některém z těchto kontaktů
zde
Zkoušky jsou obvykle každé pondělí
od 19.00 hodin
v hudební škole.
Těšíme se na Vás.
Kategorie: Akce

Zpráva po konání akce na Valdštejně


Město Turnov, tisková zpráva po konání akce:

„Svatohubertská slavnost na hradu Valdštejně dne 28. 9. 2019“

       V sobotním podzimním odpoledni 28. září 2019 proběhl již osmý ročník Svatohubertské slavnosti na hradu Valdštejn pořádané Městem Turnov a dalšími organizacemi, případně podporovateli. První ročník byl pořádán v roce 2012. I přes občasné deštivé přeháňky ze začátku dne akci navštívilo přibližně 750 osob. Slavnost je oslavou myslivosti a všech aktivit s ní spojených. Akce byla zahájena za zvuků loveckých trubek a příchodem průvodu sedmi členů a představitelů Řádu svatého Huberta a paní Ing. Elišky Gruberové ředitelky Turnovských památek a cestovního ruchu. Poté promluvila místostarostka Města Turnova paní Mgr. Jana Svobodová. Následovalo předání slova panu velmistru Řádu svatého Huberta Dr. Josefu Štychovi, který krátce přiblížil život světce a později svatého Huberta, dále přítomné seznámil s historií Řádu svatého Huberta. Tento řád pan Dr. Josef Štych v České republice v roce 1978 ilegálně obnovil.

Moderátorka paní Eva Kordová seznámila s bohatým programem slavnosti.

Hudební lovecké trio lesních rohů Valdštejn, ve složení pana Ing. Davida Pokorného, Jaroslava Hejrala a Lenky Libenské předvedlo ukázky lovecké hudby, loveckých signálů a hlaholů se zajímavým komentářem pana Davida Pokorného.
Následovalo slavnostní přijetí mezi myslivce. Jednatel Českomoravské myslivecké jednoty, Okresního mysliveckého spolku Semily pan Josef Tesař seznámil přítomné s tradicí pasování na myslivce. Vlastní pasování na myslivce provedl předseda okresní myslivecké rady v Semilech pan Ing. Bohdan Brožek. Do mysliveckých řad byla po úspěšných mysliveckých zkouškách pasována paní Martina Lampová z mysliveckého spolku Bozkov.
         Roman Provazník, šperkař, medailér a výrobce odznaků a dalších stříbrných uměleckých předmětů s loveckou tématikou představil svoji tvorbu. Pan Provazník s sebou přivezl menší soubor obrazů s mysliveckou tématikou malíře Jiřího Židlického, které vystavil v kostele sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně. Malíře krátce představil.

      Dále se prezentoval svou tvorbou řezbář Josef Mrňák, který z různých druhů ušlechtilého dřeva vyrábí přívěsky, spony do vlasů, ozdoby na pásky i na kravaty, náušnice, brože, kroužky na šátky i motýlky ze dřeva. Po dobu výstavy se věnoval své výrobě, kterou komentoval výkladem.

         Paní Kateřina Cheníčková předvedla ukázky vábniček a vábení divoké zvěře. Zdařile přizpůsobila vystoupení dětským posluchačům a tím zaujala a zapojila přítomné děti do svého programu. Při vystoupení paní Cheníčkové vystoupily s vábničkami děti z kroužku Mladých myslivců a ochránců přírody při Mysliveckém spolku Loučeň – Mcely z okresu Nymburk pod vedením pana Milana Klosovského. Příchozí děti si mohly vábení zvěře i vyzkoušet, a ještě obdržely malý dárek. Přítomní měli možnost si po vystoupení některé vábničky od paní Cheničkové zakoupit.
     Organizátor akce vyzval slavností myslivce i nemysliveckou veřejnost, aby přivedli své lovecké psy. Sešlo se téměř čtyřicet psů.  Myslivecký kynologický rozhodčí pan MVDr. Josef Nosek podle mysliveckého dělení z těchto přivedených psů představil přítomná lovecká plemena psů. Jeho výklad byl nejen o současné lovecké upotřebitelnosti, ale i o historii jednotlivých plemen.
      Sokolník pan Milan Straka zaujal přítomné výkladem o loveckých dravcích a sovách. Letové kousky jeho dravců byly pro návštěvníky nezapomenutelným zážitkem. Některým dravcům se nechtělo vrátit na sokolníkovu ruku a pozorovali dění z výšin okolních stromů. Tuto dobu čekání pan Straka využil k poutavému výkladu o principu výcviku dravců.
Celé odpoledne byly pro všechny děti připraveny soutěže z mysliveckých a lesnických znalostí, které připravila paní Milena Brožková. Soutěže se zúčastnila cca 140 soutěžících dětí a několik dospělých. Všichni, kteří se zúčastnili soutěží, obdrželi drobný dárek. Též Lesy ČR, Lesní správa Hořice, měly pro děti připravené pomůcky pro poznávání přírodnin, které obsluhoval revírník pan Ing. Jan Drahotský.
Mateřská škola Turnov – Mašov, zastoupená ředitelkou paní Věrou Nejedlovou s učitelkami, Bohuškou Zajícovou a Mgr. Zdeňkou Čihákovou, dále Lenka Preislerová a Ing.  Zuzana Sedláková s dalšími pomocníky připravily výtvarnou dílnu pro dětské návštěvníky. Do výtvarné dílny se zapojilo přes 170 dětí včetně cca 15 dospělých účastníků. Ve výtvarné dílně děti vyráběly drobné výtvarné práce s převahou přírodního materiálu. Celkově se téměř 250 mladších dětí aktivně zapojilo do soutěží, případně tvořilo v připravené výtvarné dílně.
Paní Jana Kristiánová z Mysliveckého spolku Kozlovy Všeň zpestřila výtvarnou dílnu žádaným malováním dětí na obličej.
Ve slavnostním sále klasicistního domu na Valdštejně byly po dobu slavnosti instalovány výtvarné práce dětí mateřských škol. Jednalo se o výtvarná díla ze soutěže, kterou vyhlásil Městský úřad Turnov pro děti Turnovských i okolních mateřských škol pod názvem „Les očima dětí“.  Do soutěže se zapojilo osm mateřských škol s 72 výtvarnými pracemi. Všechny práce byly nejprve ohodnoceny odbornou komisí ve složení lektorky výtvarných dílen SVČ Žluté ponorky Turnov paní. Bc. Lady Capouškové a lektorky a pedagožky Muzea Českého ráje v Turnově výtvarnice paní Mgr. Jany Válkové Střílkové. Jmenované vybraly z každé mateřské školy jednu nejlepší výtvarnou práci. Zároveň vyhodnotily nejlepší výtvarnou práci ze všech mateřských škol a mateřskou školu, která do soutěže dodala celkově nejlepší výtvarné práce. Letos byl jako nejlepší dílo vyhodnocen výkres tříletého Michala Uhlíře z Mateřské školy Turnov, 28. října. Celkově nejlepší výtvarné práce ze všech škol dodala Mateřská škola Turnov – Mašov. V době slavnosti výtvarné práce hodnotila ještě veřejnost, která odevzdala 251 hlasů a vybrala jako nejlepší Mateřskou školu Turnov Mašov s počtem 115 hlasů a nejlepší výkres (č. 64) měla Alice Okrajková, 6 let (37 hlasů) též z MŠ Mašov. Všichni nejlepší výtvarníci byly na slavnosti vyhlášeni a pokud byli přítomni i odměněni.
V předhradí Valdštejna předváděl ukázky práce se sekerou sekerník pan Zdeněk Hajník. K vidění bylo štípání dřeva, přesekávání klády, tesání a řezbářské práce. Byl předveden i hod oboustrannou sekerou. Návštěvníci si měli možnost hod touto sekerou vyzkoušet.
Na počest české myslivosti byla slavnost zakončena troubenou a zpívanou Svatohubertskou mší, kterou celebroval duchovní pan Jaroslav Gajdošík z Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Semilech. Při této mši s panem farářem spolupracovala přítomná svita Řádu svatého Huberta. Mše byla doprovázena pěveckým sborem Antonín Dvořák a loveckým triem lesních rohů Valdštejn.
Prostory pro tuto slavnost propůjčila organizační složka Města Turnov, Turnovské památky a cestovní ruch. V době konání slavnosti byl vstup do hradu od 12 hodin na Valdštejn zdarma. Občerstvení pro návštěvníky i pořádající bylo zajištěno v předhradí.
Slavnost je pořádána Městem Turnov, odborem životního prostředí, za pomoci, spolupodílení a účasti Českomoravské myslivecké jednoty Okresního mysliveckého spolku Semily, Klubu sokolníků, kynologů a vábičů, Mysliveckého sdružení Radeč a Valdštejn, Lesů České republiky, s. p., Lesní správy Hořice, Pěveckého sboru Antonín Dvořák, Loveckého kvarteta Valdštejn, Řádu svatého Huberta, Turnovských památek a cestovního ruchu, Hradu Valdštejn, Valdštejn občerstvení, Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Semilech, Mateřské školy Turnov – Mašov, Sboru dobrovolných hasičů v Turnově - Pelešany,  Pivovaru Rohozec a dalších organizací a osob.
Hrad Valdštejn tedy celé sobotní odpoledne prostoupil duch myslivosti, lásky k lesu, lidem a přirodě.
Za Městský úřad Turnov zprávu vytvořil dne 30.9.2019 ing. Jan Čihák, tel. 481 366 158, 739.531.921,. e-mail: j.cihak@mu.turnov.cz

print Formát pro tisk