Zkoušky sboru
Zpíváte rádi?
Nezpívejte sami, připojte se k nám
a staňte se naším členem .
Přihlásit se můžete na některém z těchto kontaktů
zde
 
Zkoušky jsou obvykle každé pondělí
od 19.00 hodin
v hudební škole.
 
Těšíme se na hojnou účast.
Kategorie: Archív

Ohlédnutí za rokem 2012


Rok 2012 jsme zahájili již tradičně Tříkrálovým koncertem v Libuni. V jarním období jsme na pozvání Mnichovohradišťského p.faráře vystoupili s Hausmannovou mší při Velikonoční bohoslužbě v místním kostele. Společně s PS Jizeran a dalšími PS jsme účinkovali ve Smetanově České písni na koncertech v Semilech a v Lomnici nad Popelkou.
V červnu jsme zazpívali při zahájení DTS u pámětní desky A.Dvořáka na Sychrově, dále jako hosté na koncertě Pocta českým tvůrcům v Jablonci nad Nisou, pořádaným PS Janáček, a samostatným koncertem v kostele na Vyskři jsme přispěli ke slavnostnímu setkání rodáků.
Podzim jsme přivítali koncertem v kostele v Rovensku pod Tr. a následovala „šňůra“ vystoupení při Hubertských mších ( na pěti místech ), kam nás opakovaně zvou místní myslivecké spolky.
Konec roku patří vystoupení s Rybovou mší „Hej,mistře“ při Vánočních trzích v Turnově a našemu tradičnímu vánočnímu koncertu.

7.1. Tříkrálový koncert v kostele sv.Martina v Libuni
8.4. Vystoupení při velikonoční bohoslužbě v Mnichově Hradišti
25.5. Lomnice nad Popelkou, „Česká píseň“ - společně s PS Jizeran
29.5. Společný zájezd do Šaldova divadla v Liberci na operu A.Rubinštejna Démon
2.6. Zahájení DTS u pamětní desky A.Dvořáka na Sychrově
8.6. Semily, „Česká píseň“
17.6. Koncert v kostele na Vyskři u příležitosti sjezdu rodáků
22.6. Koncert v Jablonci nad Nisou v pořadu Pocta českým tvůrcům, pozvání od PS Janáček
25.6. Cecilka, posezení s jubilanty
29.9. Koncert v kostele sv.Václava v Rovensku pod Troskami
6.10. Vystoupení v kapli na Valdštejně při bohoslužbě s Hubertskou mší
13.10. Vystoupení v kostele v Křižanech s Hubertskou mší
19.10. Vystoupení v kostele na Smržovce s Hubertskou mší
27.10. Vystoupení v Božkově v kostele s Hubertskou mší
2.11. Vystoupení v bazilice v Hejnicích s Hubertskou mší
23.11. Cecilka, posezení s jubilanty
7.12. Vystoupení pro důchodce v kultur.domě ve Vesci
9.12. Rybová mše v Turnově na náměstí v rámci vánočních trhů
28.12. Vánoční koncert v Městském divadle v Turnově, F.X.Brixi-Missa pastorális

Naše spolková činnost se odvíjela společnými posezeními s jubilanty, „Cecilkou" i zájezdem do divadla F.X.Šaldy na Rubinštejnovu operu Démon.


Nástin činnosti na rok 2013


Jarní měsíce - Velikonoce -vystoupení na Valdštejně a v Mnichově Hradišti, koncert v rámci THV, v květnu v kostele v Bystřici u Libáně, Červen - zahájení DTS, koncert při DTS Podzim - 4 až 5 vystoupení při Hubertských mších, 2-3 vánoční koncerty, Příprava a realizace nahrávky CD, Spolupráce s místními spolky ( Sokol, Rodáci, muzeum )
Společná setkání členů PSAD - jubilanti, výlet, zájezd do divadla...

Ing.Libuše Marhanová

print Formát pro tisk

Komentáře

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.