Aktuality

Nové fotky

Svatováclavská mše Rovensko
Den sokolstva

Hudební festival L. Janáčka a B.Martinů

Cecilka 21.6.2021

Zkoušky sboru
Zpíváte rádi?
Nezpívejte sami, připojte se k nám
a staňte se naším členem .
Přihlásit se můžete na některém z těchto kontaktů
zde
 
Zkoušky jsou obvykle každé pondělí
od 19.00 hodin
v hudební škole.
 
Těšíme se na hojnou účast.
Kategorie: Archív

Zpěvácký spolek Dvořák 1910 - 1945

Světová válka 1914—1918 přerušila v důsledku válečných událostí veškerou činnost spolku.

28. října 1918 začal nový život svobodného Československa. Činnost ZSD byla obnovena po valné hromadě, která se konala 5. března 1919 a která zvolila nový výbor v čele s předsedou Josefem Hejdukem. ZSD měl 75 členů mužského sboru, 77 členek ženského sboru a 40 přispívajících členů.

Koncertní činnost byla zahájena 22. dubna 1921 a to koncertem k 50. narozeninám Vítězslava Nováka. Sbor v té době vedl ředitel kůru Josef Kuhn, jehož snahou bylo dostat sbor opět na vyšší uměleckou úroveň. Nacvičily se a zpívaly sbory Malátovy, Bendlovy, Smetanovy, Dvořákovy, ale také J. B. Foerstra, K. Křičky a dalších soudobých skladatelů. K 100. výročí narození B. Smetany 1924 byl v Turnově uspořádán slavnostní koncert a sbor se aktivně zúčastnil 8.června župního sjezdu a odhalení Smetanova pomníku v Jabkenicích.

V listopadu 1924 se konal koncert k 20. výročí úmrtí Ant. Dvořáka, 24. dubna 1926 Fibichův večer, 9.prosince 1927 Bendlův večer a 1929 večer J. B. Foerstra k jeho 70. narozeninám.

V roce 1928 byla činnost spolku plně zaměřena na Festival Pěvecké obce československé, který se konal od 7. 4. do 9. 4. v Praze. Mezi 5000 zpěváky jich bylo 54 z Turnova.

Mimořádnou událostí kulturního života ve městě byl koncert krajanů z pěveckého sboru Lyra z Chicaga. Koncert se konal 24. 6. 1928 k 10. výročí samostatnosti ČSR a byl zahájen československou a americkou hymnou. Hosté zpívali v programu česky a anglicky. Sbor navštívil Turnov ještě roku 1932.

70 let svého trvání oslavil ZSD 1931 župním sjezdem a kromě sborů Foerstra, Křičky, Smetany a Vycpálka zazněl i sbor Kajetána Tichého Jak ta voda a Josefa Kuhna Z Českého ráje.

III. festival Pěvecké obce československé se konal roku 1934 v Praze a v jeho průběhu zpíval turnovský sbor na vyšehradském hřbitově při odhalení busty P. Ant. Marka, libuňského jemnostpána.

K 75. narozeninám J. B. Foerstra byl uspořádán Slavnostní koncert a ZSD při této příležitosti jmenoval Foerstra svým čestným členem pro jeho velké zásluhy o českou hudbu i pro jeho srdečný vztah k Českému ráji a Turnovu. Večer sborového zpěvu 6. dubna 1935, v němž zazněly sbory českých skladatelů, byl kritikou příznivě přijat a dosvědčoval, že sbor je na velmi dobré pěvecké úrovni.

Další vývoj však byl politickými událostmi roku 1938 a 1939 zabrzděn a silně omezen.

V období nacistické okupace přes veškerá omezení, která byla nacistickými úřady vydávána, snažil se ZSD přinášet městu národní povzbuzení a cítění.

Dokladem toho je koncert České filharmonie, který se konal 22. září 1940 v městském kině. Českou filharmonii dirigoval VáclavTalich a naplněný sál „v posvátném vytržení nad strhujícími tóny České filharmonie vyslechl Dvořákovy Slovanské tance".

Roku 1941 oslavil ZSD 80 let trvání několika koncerty: 18. 4. zpíval mužský sbor Křížkovský,

9.5. promluvil o životě a díle Antonína Dvořáka ing, Otakar Šourek a hrálo Turnovské kvarteto a 13. 6. se konal v kině Slavnostní koncert z vokálních skladeb Antonína Dvořáka, na němž jako hosté vystoupili J. Konstantin a M. Krásová.

K 80. výročí ZSD věnoval básník Fráňa Šrámek sboru Heslo „Když všichni Češi zpívají".

V čele spolku stál v té době turnovský zlatník Josef Ježek, mužský sbor řídil F. Zemek, ženský a smíšený sbor vedl B. Finke.

Roku 1942 zásluhou prof. Františka Žídka a prof. Jana Choury vznikly tzv. Turnovské hudební středy, jejichž hlavním cílem bylo vyplnit citelnou mezeru v hudebním životě města. Na 1. THS 15. dubna 1942 v hotelu Karel IV. hrálo Turnovské kvarteto, Fr. Žídek (housle) a Jaroslav Hauft (klavír). Během roku bylo uspořádáno 7 koncertů. Když však na koncertě Pražských učitelů 27. března 1943 vyslechlo obecenstvo vstoje v hlubokém dojetí píseň Čechy krásné, byly THS zakázány. Pak byl uspořádán pouze 2. června 1944 Orchestrálním sdružením koncert k 120. výročí narození Bedřicha Smetany, v jehož programu zpíval smíšený sbor Smetanovu Českou píseň.

print Formát pro tisk