Historie - současnost

 Festival Dvořákův Turnov a Sychrov je každoroční připomínkou pobytu velkého skladatele v Českém ráji, který opět v původním duchu pořádá Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.

 Myšlenku pořádat hudební slavnosti se povedlo realizovat Pěveckému sboru Antonín Dvořák, dřívějšímu Zpěváckému  spolku, k 110. výročí narození významného českého skladatele. V té době byla na Sychrově zasazena také jeho pamětní  deska. V dalších letech se na sychrovském i turnovském jevišti vystřídaly opery, včetně hostů z Národního divadla  v Praze a vystoupení České filharmonie. Byly provedeny velké kantáty i komornější díla v podání vynikajících umělců.

 Stránky festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov -> zde