Zdroj: https://www.psad.cz/archiv/pozvanka  •  Vydáno: 1.6.2015 21:35  •  Autor: Dalibor

Skončil 60. ročník hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.

Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov je jedním z nejstarších turnovských kulturních podniků, který je dosud živý a v letošním roce dosáhne 60. ročníku. Byl založen v roce 1951 a zahájen odhalením pamětní desky Antonínu Dvořákovi na sychrovském zámku, kam Dvořák zajížděl na prázdninové pobyty. Že měl být 60. ročník už dávno? Vypadá to tak, ovšem v období šedesátých let minulého století došlo ke zmatkům kolem správní reformy, kdy Sychrov připadl k Liberci a Turnov k Hradci Králové, se několikrát festival konal ob jeden rok.
Prvním organizátorem festivalu byl Pěvecký sbor Anonín Dvořák, dřívější Zpěvácký spolek. Na organizaci festivalu pracoval celý sbor, mimo jiné nácvikem Dvořákovy Stabat Mater. V dalších letech se na sychrovském i turnovském jevišti vystřídaly opery (včetně hostů z Národního divadla v Praze), vystoupení České filharmonie, byly provedeny velké kantáty i komornější díla v podání vynikajících umělců. V roce 2000 byl festival oživen nápadem pořádat interpretační dílny mladých. Za tím účelem byl založen Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, který je dnes hlavním organizátorem. V dílách se každoročně zdokonaluje 40 – 50 dětí v oborech klavír, housle zpěv, popř. kytara nebo flétna, pod vedním profesionálních lektorů. Mezi nimi se vystřídali např. Roman Janál, Michyio Keiko, Jaroslav Šaroun, Boris Krajný, Zdena Kloubová, Leoš Čepický a další. V roce 2007 se Spolek přechodně spojil s agenturou České doteky hudby a uspořádal řadu velkých koncertů, např. opět Stabat Mater za přítomnosti skladatelova vnuka Antonína Dvořáka, kantátu Svatební košile a další s Filharmonií Hradec Králové, hostoval zde Václav Hudeček, Ivan Ženatý, Aleš Bárta... V letošním roce proběhl jubilejní 60. ročník festivalu, který byl uspořádán v původním duchu Dvořákova Turnova a Sychrova.